A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a gyanúsítottak 2017. március hónaptól kezdődően egy szervezetten működő embercsempész banda tagjaiként végezték külföldi személyek határon történő átcsempészését, és ezután Németország irányába történő szállítását. A bűncselekményeket jól szervezetten, előre eltervezetten, összehangoltan hajtották végre. A szervezeten belül a feladatkörök megosztottak voltak, a tagok alá- fölérendelt helyzetben tevékenykedtek. A gyanúsítottak már az államhatár túloldalán felvették a kapcsolatot a migránsokkal, őket a határ túloldalán is irányították, illetve esetenként elszállították a zöldhatárig, majd ott az illegális határátlépőket útbaigazítás után magukra hagyták. A határ túloldalán felvették, és Budapestre szállították őket, ahol egy másik, szintén jól szervezett elkövetői kör végezte a migránsok továbbszállítását Nyugat-Európába. A gyanúsítottak egymás tevékenységéről tudva, összehangoltan, vagyoni haszonszerzés végett 2017. év márciusától legalább 43 fő harmadik országbeli állampolgárnak nyújtottak segítséget a magyar államhatár jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez, amely cselekményükkel minimum 5700 EUR anyagi haszonra tettek szert.

A rendőrség a bűnszervezet két tagját, két sofőrt 2017. április 3. napján tetten érte: Orosháza és Csorvás között a 47-es számú főúton elfogták őket miközben nyolc illegális határátlépő szír állampolgárt szállítottak Gyuláról Budapest irányába. Ez a két szegedi férfi még áprilisban előzetes letartóztatásba került. A most elfogott három személy között van a bűnszervezet vezetője is.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel, másrészt azért került sor, mert megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak a tanúk befolyásolásával, megfélemlítésével vagy a még fel nem lelt tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével a büntetőeljárás sikerét veszélyeztetnék, illetőleg a bűnismétlés veszélye is fennállt.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója mindhárom gyanúsított előzetes letartóztatását 30 napra elrendelte.