A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A beruházás célja a belterületen keletkező csapadékvizek és felszíni vizek kártétel nélküli elvezetése. A beruházás során több helyen zárt csatorna épül víznyelőkkel, másutt nyílt árkot alakítanak ki átereszekkel. A fejlesztés keretében a város tizenkét területén építenek ki megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszert.

A következő helyszíneken zárt csatornákat alakítanak ki víznyelőkkel: Réthy Lipót utca, Bárány utca, Csokonai utca, Pacsirta utca és Tavasz utca. A Rákóczi utca mindkét oldalán, mintegy 400 méter szakaszon az árokfeneket megfelelő szintűre alakítják, és átépítik az átereszeket. A Szent István út déli oldalán szintén zárt csatornát építenek több mint 500 méternyi szakaszon. A Temesvári út déli oldalán 200 méter, északi oldalán 450 méter árkot burkolnak le a gyors leüríthetőség biztosítása érdekében. Az Ernyő és a Sánc utca közötti szakaszon mintegy 400 méter árkot építenek át, hogy a csapadékvizet zavartalanul vezesse tovább a környező utcákban lévő csatornákba. A Rulikowski utcában a tömblakások felőli zárt csatornát átépítik, és új víznyelőket létesítenek a helyszínen. A pályázat eredményeként a Lenkey utca északi oldalán is megvalósul a csapadékvíz elvezetése. A Sarkadi út páros oldalán, a Hunyadi utca és a Kazinczy utca között az árkok között átereszek épülnek, és az árokfeneket is a megfelelő szintre alakítják a projekt keretében. 

A beruházás várhatóan 2020. április 9-én zárul.